Dnia 6 października 2018 roku w ramach „Przystanku Dwujęzyczność” odbyły się Warsztaty dla Nauczycieli polonijnych ze Szkocji. Prowadzące warsztaty: Pani Lucyna Bzowska – metodyk edukacji wczesnoszkolnej, aktywnych metod nauczania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska; Pani Magdalena Madzia Dębowska – lektor języka polskiego jako obcego, nauczyciel w polskich szkołach w Madrycie, doradca metodyczny Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Hiszpanii. Mama dwóch dwujęzycznych chłopców. Dziękujemy! Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Koordynatorem ECP- ECP Edukacyjne Centrum Polonijne. Projekt był współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.