Od września 2020 zapraszamy do nowo otwartej szkoły on-line. Oferta nasza jest skierowana do dzieci od 5 roku życia. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z podstawą programową dla dzieci polonijnych. Wszystkie materiały i nagrania lekcji będą dostępne na Internetowej Platformie Edukacyjnej naszej szkoły.
Zapewniamy:
• wideo spotkania
• ciekawe lekcje wzbogacone o obrazki, filmiki i animacje
• stały dostęp do Internetowej Platformy naszej szkoły
• zespół doświadczonych nauczycieli
• lekcje matematyki na każdym poziomie nauczania
• w klasach 5-8 lekcje z podziałem na poszczególne przedmioty (język polski, historia i geografia oraz matematyka)
• raport z postępów w nauce na koniec każdego miesiąca
• stały kontakt z nauczycielem
• pracę domową dostosowaną do poziomu nauczania
• opracowanie lektur wspólnie z nauczycielem
• zajęcia dodatkowe (plastyczne, muzyczne, kodowanie, wokalne) - £ 5 miesięcznie
• indywidualne korepetycje z języka polskiego i angielskiego - £ 15/h

Lekcje on-line będą interaktywne, żeby jak najbardziej zaangażować dziecko w proces nauczania. Materiał zostanie podzielony na miesiące, co z łatwością pozwali wyznaczać cele i realizować program. Za wykonane zadania oraz obecność na lekcjach uczniowie będą otrzymywać maki, które na koniec każdego miesiąca będą sumowane. Na koniec roku szkolnego zebrane maki uczeń będzie mógł wymienić na nagrodę.

Opłaty:
Roczna opłata za szkołę wynosi £200 dla uczniów klas 0-4 i £250 dla uczniów klas 5-8. Zapisując dziecko należy uiścić jednorazową opłatę wpisową w wysokości £10 (na każde dziecko).
pierwsze dzieckodrugie dzieckotrzecie dzieckoczwarte dziecko
Klasy 1-4£20/miesiąc£15/miesiąc£10/miesiąc£5/miesiąc
Klasy 5-8£25/miesiąc£20/miesiąc£15/miesiąc£10/miesiąc

Np. pierwsze dziecko z klasy 5 opłata wynosi £25
drugie dziecko z klasy 2 opłata wynosi £15
trzecie dziecko z klasy 1 opłata wynosi £10
W tym wypadku miesięczna opłata za troje rodzeństwa wyniesie łącznie £50

Przelewów należy dokonywać na konto:

BARCLAYS BANK PLC
ECP Education Centre SCIO
ACCOUNT NUMBER 4 0 1 1 4 0 1 4
SORT CODE 20-29-24