Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna

Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu Loterry Fund Popandemiczne wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dzieci i młodzieży, w lutym 2022 otworzyliśmy przy naszej szkole Gabinet Terapii i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, przez co mamy do zaoferowania:

 •   porady psychologiczne;  
 •   krótkotrwałą terapię skupioną na rozwiązaniu problemu;
 •   konsultacje pedagogiczne;
 •   terapię z elementami TUS;
 •   warsztaty psychologiczne z elementami TUS.

Cennik indywidualny.

Zapraszamy dzieci i młodzież zmagające się z różnymi trudnościami emocjonalnymi i funkcjonalnymi (zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zesp. ADHD, trudności adaptacyjne itp.

Rejestracji należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 07542134315. 

Od grudnia w ramach w/w projektu rozpoczęliśmy krótkotrwałe terapie oraz warsztaty psychologiczne z elementami TUS (Treningu Umiejętności Społecznych).

W trakcie spotkań, poprzez różnego rodzaju ćwiczenia dzieci i młodzież doświadczają bliskich relacji i uczą się jak budować przyjacielskie kontakty. Podczas warsztatów uczestnicy nabywają przydatne w życiu codziennym umiejętności m.in. takie jak:

 • nauka wspólnej pracy w grupie rówieśników;
 • inicjowanie i właściwe prowadzenie rozmów;
 • umiejętność słuchania i zadawania pytań; 
 • rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji;
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • umiejętność radzenia sobie ze złością i strachem;
 • nauka odmawiania;
 • nauka relaksacji.

Warsztaty mają za zadanie nabycie nowych umiejętności, które pomogą dzieciom i młodzieży w lepszym rozumieniu relacji społecznych, regulacji własnych emocji, efektywniejszej komunikacji oraz rozwiązywaniu codziennych problemów.

Poniżej krótkie informacje o prowadzących nasz gabinet.

Mgr Jolanta Małecka-Tomaszewska

Psycholożka, certyfikowana trenerka TUS (Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia), terapeutka Integracji Sensorycznej, szkoleniowiec.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Psychologia Dziecka” na Uniwersytecie SWPS.

Stale rozwija swoje kompetencje poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach i kursach (m.in. „Terapia dziecka z autyzmem”, „Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu nad rozwojem komunikacji”, „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”, „Podstawy coachingu”, „Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci z zaburzeniami SI”, „Przestymulowanie - praca z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym sensorycznie”, „Przyczyny agresji dzieci z autyzmem”, „Jak zrozumieć dziecko z zaburzeniami Si” i wiele innych).

Uwielbia pracę z dziećmi i czerpie olbrzymią satysfakcję, widząc ich postępy.

Mgr Małgorzata Firlit

Pedgagożka, terapeutka, certyfikowana trenerka TUS (Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia). 

Ukończyła "Psychologię dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju" na Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz szkolenia praktyczne i teoretyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej „Dotyk dla zdrowia” oraz „Gimnastyka mózgu” w Międzynarodowym Instytucie Neurokinezjologii w Warszawie.

Interesuje się psychologią rozwojową i psychologią relacji – praca z dziećmi i ich bliskimi jest jej pasją.