W dniach 21-22 listopada 2015 roku, w Edynburgu, odbyły się warsztaty metodyczne w ramach Akademii Polskości – studium doskonalące – „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”, podczas których uczestnicy zgłębiali swoją wiedzę i doskonalili umiejętności z zakresu: „Dwujęzyczność – jak zyskać, by nie stracić; Jak wzmocnić motywację uczniów i atrakcyjność zajęć?” Prowadzącymi były:
mgr Katarzyna Czyżycka, filolog polski – logopeda. Mieszkała w Hamburgu w Niemczech, gdzie pracowała jako logopeda dzieci dwujęzycznych (zarówno tych zdrowych, jak i tych niepełnosprawnych) oraz nauczyciel języka polskiego w SPK. Obecnie mieszka w Trieste we Włoszech, pisze doktorat o dwujęzyczności dzieci polsko – niemieckich i polsko – włoskich.

mgr Elżbieta Raginiak – filolog polski, 2009-2015 polonistka w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Rzymie (etapy edukacyjne: od szkoły podstawowej do liceum), lektorka języka polskiego jako obcego dla starszej młodzieży i dorosłych

Projekt był finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”