Przewodnicząca:
Natalia Łącka

Skarbnicy Rady Rodziców:
Agata Adamska
Justyna Szarwińska-Adamek