Wpłata na szkołę jest opłatą za 33 piątki lub soboty w roku szkolnym 2021-2022, rozłożoną na 10 rat miesięcznych £45/miesiąc. Raty są równe, niezależnie od ilości pracujących piątków w danym miesiącu. Wpłaty można dokonać jednorazowo (wrzesień), bądź w miesięcznych ratach (do 5-go każdego miesiąca). Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w miesiącu, w którym uczeń rozpoczyna naukę w szkole.
W przypadku rodzeństwa za drugie i kolejne dziecko od £45 należy odliczyć £10 zniżki
(np. -pierwsze dziecko: £45 miesięcznie,
-drugie dziecko: £35 miesięcznie,
-trzecie dziecko: £25 miesięcznie).
Rodzice/Opiekunowie zapisujący dziecko do naszej placówki uiszczają:
* Wpisowe - jednorazową, bezzwrotną opłatę w wysokości £20 przy zgłoszeniu pierwszego, drugiego oraz kolejnego dziecka do szkoły. W przypadku rezygnacji z uczęszczania do szkoły wpisowe nie podlega zwrotowi.
Aktualnie opłaty przyjmowane za pomocą przelewu bankowego na konto:

BARCLAYS BANK PLC
ECP Education Centre SCIO
ACCOUNT NUMBER 4 0 1 1 4 0 1 4
SORT CODE 20-29-24