Informujemy, ze nasz oddział w Dalkeith otrzymał wsparcie z Instytut Rozwoju Języka Polskiego w roku 2023 w kwocie 27000 PLN, w ramach konkursu pod nazwą: Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023, czyli na utrzymanie placówek oświatowych.

Dziękujemy Fundacja Wolność i Demokracja 🙂

musselburgh