Przewodnicząca:
Bożena Oleś

Członkowie Rady Rodziców:
Aneta Bąk
Paulina Fornal
Agnieszka Stus
Iwona Szymańska
Magdalena Walczak