Wsparcie działalności polskich szkół uzupełniających w Wielkiej Brytanii w 2016 r.