W dniach 29-30 sierpnia w Edynburgu odbyły się warsztaty pod hasłem: „Rodzic – wsparcie czy przeszkoda. Jak budować relacje i rozwiązywać konflikty?” poprowadził Sławomir Prusakowski – ekspert ODNSWP, psycholog, trener, dydaktyk. Podczas szkolenia uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w zakresie: Diagnozowania potencjału i osobistych kompetencji nauczyciela polonijnego w pracy z rodzicami; Sposobów budowania relacji z rodzicami dzieci polonijnych: metoda nagradzania, rywalizacji, komunikat „ja”; umiejętności stawiania granic oraz korzystania z narzędzia „Koło Konfliktów”.

Projekt był finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”