Akademia Języka Polskiego przy ECP w Dalkeith i Edynburgu - otrzymały dofinansowanie, pokrywające częściowo koszty wynajmu pomieszczeń, od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" ze środkóch Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2017.

Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe, które ułatwi naszym uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz dalszą naukę języka polskiego.