Wpłata na szkołę jest opłatą za 33 piątki w roku szkolnym 2019-2020, rozłożoną na 10 rat miesięcznych £38/miesiąc. Raty są równe, niezależnie od ilości pracujących piątków w danym miesiącu. Wpłaty można dokonać jednorazowo (wrzesień), bądź w miesięcznych ratach (do 5-go każdego miesiąca). Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w miesiącu, w którym uczeń rozpoczyna naukę w szkole. W przypadku rodzeństwa za drugie i kolejne dziecko od £38 należy odliczyć £10 zniżki.

np. -pierwsze dziecko: £38 miesięcznie,
-drugie dziecko: £28 miesięcznie,
-trzecie dziecko: £18 miesięcznie.
Rodzice/Opiekunowie zapisujący dziecko do naszej placówki uiszczają:
* Wpisowe - jednorazową, bezzwrotną opłatę w wysokości £20 przy zgłoszeniu pierwszego, drugiego oraz kolejnego dziecka do szkoły. W przypadku rezygnacji z uczęszczania do szkoły wpisowe nie podlega zwrotowi.
Aktualnie opłaty przyjmowane są w formie gotówki lub za pomocą przelewu bankowego. Płatności za pomocą transferu bankowego prosimy dokonywać na konto:
BARCLAYS BANK PLC
ECP Education Centre SCIO
ACCOUNT NUMBER 4 0 1 1 4 0 1 4
SORT CODE 20-29-24