W dniach 27-28.06.2015r. w Edynburgu odbyły się warsztaty metodyczne pod hasłem: „Metody aktywizujące w pracy z grupą uczniów szkoły polonijnej”. Zajęcia poprowadził Zdzisław Hofman – stały współpracownik i ekspert ODNSWP. Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę z zakresu m.in: typologii metod aktywizujących, celowości metod aktywizujących w dydaktyce, gier tematycznych, działań artystycznych w edukacji, stosowania informacji zwrotnej w edukacji, imprez okolicznościowych itp.

Projekt był finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”