Przewodnicząca:
Joanna Bąk
 
Skarbnicy Rady Rodziców:
Agata Adamska
Justyna Szarwińska-Adamek
 
Członkowie Rady Rodziców:
Katarzyna Grabowska
Natalia Łącka
Iwona Świekatowska