Wpłata na szkołę jest opłatą za 33 soboty w roku szkolnym 2017-2018, rozłożoną na 10 rat miesięcznych £36/miesiąc. Opłata za zajęcia przygotowujące do egzaminu GCSE/A-level wynosi £20/miesiąc. Raty są równe, niezależnie od ilości pracujących sobót w danym miesiącu. Wpłaty można dokonać jednorazowo (wrzesień),  bądź w miesięcznych ratach (do 5-go każdego miesiąca). Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w miesiącu, w którym uczeń rozpoczyna naukę w szkole. W przypadku rodzeństwa za drugie i kolejne dziecko od £36 należy odliczyć £10 zniżki.

 np. -pierwsze dziecko: £36 miesięcznie,
  -drugie dziecko: £26 miesięcznie,
  -trzecie dziecko: £16 miesięcznie.

Rodzice/Opiekunowie zapisujący dziecko do naszej placówki uiszczają:

     * Wpisowe - jednorazową, bezzwrotną opłatę w wysokości £20 przy zgłoszeniu pierwszego, drugiego oraz kolejnego dziecka do szkoły. W przypadku rezygnacji z uczęszczania do szkoły wpisowe nie podlega zwrotowi.
      Aktualnie opłaty przyjmowane są w formie gotówki lub za pomocą przelewu bankowego. Płatności za pomocą transferu bankowego prosimy dokonywać na konto:

 

UWAGA, NOWY NUMER KONTA!
BARCLAYS BANK PLC
ECP Education Centre SCIO
ACCOUNT NUMBER  4 0 1 1 4 0 1 4
SORT CODE  20-29-24