Małgorzata Firlit
Dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze specjalnościami „Nauczanie Początkowe” i „Formy gimnastyczno-taneczne z rytmiką”. Ukończyła kursy z dziedziny Kinezjologii Edukacyjnej, Pedagogiki Zabawy „Klanza”, choreoterapii oraz tańców ludowych i towarzyskich.

W Szkocji ukończyła kursy dotyczące nauczania i pracy z dziećmi dwujęzycznymi: „Jak edukować dzieci dwujęzyczne” oraz „Jak rozwijać polską szkołę-wyzwania współczesności”.

W ramach programu Akademia Polskości-studium doskonalące „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” ukończyła: „Metody aktywizujące w pracy z grupą uczniów szkoły polonijnej”, „Rodzic- wsparcie czy przeszkoda? Jak budować relacje i rozwiązywać konflikty”, „Dwujęzyczność-jak zyskać, by nie stracić” oraz „Jak wzmocnić motywację uczniów i atrakcyjność zajęć w szkole polonijnej?”

Posiada ponad 20 letnią praktykę jako nauczyciel. Od 2009 roku prowadzi zajęcia dla polskich dzieci w Szkocji, zarówno indywidualnie jak i w polskich szkołach.

W latach 2014-2015 była koordynatorem i współorganizatorem warsztatów metodycznych dla nauczycieli polonijnych w Szkocji.

Pani Małgorzata uwielbia pracę z dziećmi.

 

Katarzyna Sołtan

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego i angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i gimnazjalnym. W ramach indywidualnych lekcji przygotowywała dzieci do konkursów i olimpiad.

Zawodowo stara się łączyć doświadczenie polonistyczne i dziennikarskie, dlatego nieustannie pracuje z językiem: zajmuje się redakcją i korektą tekstów - zarówno dziennikarskich, jak i literackich - oraz tłumaczeniami (ukończyła kurs Diploma in Public Service Interpreting w Edinburgh College). Ponadto uczy języka polskiego obcokrajowców.

Związana przez pewien czas z warszawskim domem aukcyjnym prowadziła warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,      a także dla dzieci i młodzieży z domów dziecka. 

Nieustanny głód wiedzy sprawia, że nadal kształci się i rozwija swoje pasje. Obecnie studiuje fotografię (Edinburgh College), angażuje się w różne projekty literacko-fotograficzne i jest wolontariuszką w dziecięcym sklepie Cancer Research.

Mama bliźniaków, która z dwujęzycznością mierzy się na co dzień. Miłośniczka książek dla dzieci i ilustracji. Uwielbia poezję i literaturę, fotografię, podróże    i dzieci, które nieustannie zachwycają ją swoim sposobem postrzegania świata. 

Wioletta Chruściel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posiada tytuł magistra pedagogiki o specjalizacji Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego.

Ukończyła kursy Metody dobrego startu,  wychowawcy kolonijnego, uczestniczyła w warsztatach terapii śmiechem w szkołach i przedszkolach. W ostatnim czasie brała udział w kursach „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę”, „Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym”, "Radzenie sobie          z trudnymi zachowaniami uczniów”. Uczestniczyła też w szkoleniu prowadzonym przez wykładowców Szkoły Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z zakresu nauczania języka polskiego poza granicami kraju.

Pracowała w Polsce w przedszkolu, ma doświadczenie w nauczaniu dzieci z różnymi dysfunkcjami. Praktyki odbywała w szkole jako pedagog szkolny oraz w świetlicy socjoterapeutycznej.

Pragnąc ciągle podnosić swoje kwalifikacje rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu logopedii.

Katarzyna  Lubomirska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Moja przygoda w pracy z dziećmi rozpoczęła się w momencie, kiedy podjęłam wolontariat w rodzinnym domu dziecka w moim rodzinnym mieście. Pomagałam dzieciom w przedziale wiekowym od 5 do 15 roku życia w odrabianiu prac domowych, oferowalam gry i zabawy w czasie wolnym.

W późniejszym czasie los podarował mi szansę wyjazdu do Niemiec, jako opiekunka dwóch dziewczynek w wieku 5 – 7 lat. Na miejscu również pomagałam dziewczynkom w nauce, organizowałam gry i zabawy. Po rocznym pobycie stwierdziłam ze  praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i chciałabym ją kontynuować.

Ukończyłam dwuletni kurs z wczesnej edukacji dziecięcej, połączonej z rozwojem i opieką nad dzieckiem. Obecnie pracuję w przedszkolu państwowym, gdzie opiekuję się dziećmi w wieku od 3 miesięcy do 3 lat. Czując niedosyt wiedzy uczęszczam na kursy doszkalające, które pomagają mi w pracy  z dziećmi.

Prywatnie amatorsko zajmuję się fotografią, lubię podróże.

katarzyna-lubomirska

Eliza Marcinowicz,

Nauczyciel języka polskiego i historii

 

Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim ze specjalnością w zakresie metodyki nauczania oraz magister sztuki Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu uzyskany w pracowni komunikacji wizualnej. Pierwsze doświadczenie w nauczaniu języka zdobywała w Polsce, ucząc dzieci i dorosłych w prywatnej szkole językowej. Cenne doświadczenie zdobyła również pracując na pełny etat jako metodyk w ów szkole. Ten dość pokaźny bagaż doświadczenia i wiedzy pomógł w zdobyciu pracy jako wykładowca ESOL w North East Scotland College w Aberdeen. Przez sześć lat prowadziła kursy dzienne i wieczorowe z języka angielkiego i polskiego, przygotowując swoich studentów do egzaminów Cambridge, SQA, City and Guilds, oraz A-level. W ramach pracy w College'u brała udział w niezliczonych ilościach konferencji i warsztatów metodycznych, jak również ukończyła dwuletnie studia podyplomowe 'TQFE' na University of Aberdeen.

Po przeprowadzce do Edynburga, zaczęła pracę w Akademii Języka Polskiego w Dalkeith i Edynburgu, wnosząc do klasy jedenastoletnie doświadczenie w nauczaniu i gwarancję na prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. W międzyczasie jest aktywnym wolontariuszem w St. Mary's Leith Primary School - prowadzi warsztaty plastyczne kilka razy do roku, jak również pomaga dwujęzycznym dzieciom przezwyciężyć trudności w czytaniu i gramatyce z języka angielskiego.

Prywatnie pasjonat muzyki i miłośniczka ilustracji dziecięcej. Na co dzień wiele sama sie uczy od swojej sześcioletniej córki, której dwujęzyczność oraz postrzeganie świata są nieustannym źródłem inspiracji i odkrywania świata na nowo.

eliza marcinowicz

Aleksandra Szostak-Kampert

Nauczyciel geografii i matematyki

 

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku geografia, specjalność: geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu.  Od początku swojej pracy w szkole polonijnej nieustannie starała się przekazywać swoim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. 

Temat dwujęzyczności nie jest jej obcy odkąd mieszka wraz z rodziną w Edynburgu i pracuje nad rozwijaniem języka ojczystego jej córek.

Jest osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki I dydaktyki. Brała udział w konferencji organizowanej przez City of Edinburgh Council dotyczącej wspierania i rozwijania dzieci dwujęzycznych. W ostatnim czasie uczęszczała w cyklu szkoleń dotyczących aktualnych rozwiązan metodycznych w nauczaniu języka polskiego, geografii, historii, oraz etyki zawodu nauczyciela. W programie tym odbyły się również wykłady połączone z warsztatami na temat uwarunkowań i profilaktyki trudności wychowawczych, oraz specyfiki wymowy i profilaktyki logopedycznej u dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych, prowadzonym przez Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Zdobyta wiedza pozwoli jej podnosić jakość pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec niej zadania. 

Nie boi sie nowych wyzwań, zawsze stara sie spełniać swoje marzenia, a praca z najmłodszymi daje jej wiele radości i satysfakcji.

Prywatnie szczęśliwa mama dwóch córek: Weroniki i Agaty, z którymi uwielbia spędzać czas wolny czytając książki, podróżując i odkrywając nowe miejsca.

Aneta Misterka-Cheda

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda.

 

Absolwentka Uniwersytetu in Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (filologia angielska), Kolegium Nauczycielskiego  w Łodzi (oligofrenopedagogika), Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach (logopedia), Uniwersytetu Humanistyczno – Ekonomicznego  w Łodzi (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (zarządzanie finansami) .

Ukończyła wiele kursów i szkoleń dotyczących pracy z dzieckiem zarówno zdolnym, jak i z problemami.

Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi od przedszkola do matury. Pracowała z dziećmi dwujęzycznymi, bardzo zdolnymi, mającymi trudności w nauce, chorymi (zarówno fizycznie, jak i umysłowo).  Prowadziła przez wszystkie lata pracy z dziećmi zajęcia teatralne i z sensoplastyki.

Ma na swoim koncie publikację artykułu „An Influence of English Programmes on Language Learning” („Wpływ programów anglojęzycznych na naukę języka”).

Od kiedy zamieszkała w Szkocji starała się (i uzyskała) uprawnienia nauczyciela szkockiego (General Teaching Council for Scotland) w dziedzinie nauczania w szkole podstawowej jako nauczyciel, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczania języka angielskiego jako języka obcego.

Prywatnie mama dwóch synów: Michała (ucznia High School, który w wieku 15 lat zdał z matematyki Higher Exam) i Mateusza (ucznia Primary School). W wolnym czasie asystuje młodszemu synowi w malowaniu obrazów olejnych, zajmuje się papieroplastyką, pracą ze sznurkiem, malowaniem na szkle. Bardzo lubi też pisać scenariusze sztuk teatralnych dla swoich uczniów.

 

Edyta Piecuch
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Posiada tytuł magistra pedagogiki o specjalizacji: Praca Socjalna i Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła kurs nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego z elementami nauczania kultury polskiej oraz psychologii dydaktyki języka obcego, kurs wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kurs promujący samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Doświadczenie zdobywała w przedszkolach, szkołach podstawowych, domach dziecka oraz ośrodkach kultury na terenie Polski.
Prywatnie mama dwujęzycznej córki.
Od kiedy zamieszkała w Szkocji bierze czynny udział w różnego rodzaju akcjach, wydarzeniach kulturalno-wychowawczych i festiwalach promujących polską kulturę i zwyczaje.

Magdalena Adamów

Nauczyciel nauczania zintegrowanego

 

Magister filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalnością nauczycielską, od osiemnastu lat z powołania i pasji uczy dzieci i dorosłych na niemal wszystkich etapach edukacji szkolnej i wyższej w Polsce i w Szkocji, w szkołach językowych, jak również w ramach zajęć prywatnych. Opracowała wiele autorskich programów nauczania, ćwiczeń i pomocy naukowych dostosowanych do potrzeb, poziomu oraz indywidualnych umiejętności uczniów. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi dwujęzycznymi.

 

Naukę języka, tak polskiego jak i angielskiego, łączy z edukacją kulturalną, emocjonalną, a w szczególności wizualną opierając się na wiedzy i doświadczeniu zdobytych podczas studiowania fotografii w Edinburgh College, a wiedza psychologiczna dotycząca komunikacji i pracy z grupą, którą zdobyła na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, pomaga jej świadomie budować relacje z i między uczniami, wykorzystywać dynamikę grupy, jak również rozpoznawać i odpowiednio wspierać potencjał każdego ucznia.

 

W czasie wolnym fotografuje, uczy się języków, zgłębia tajniki nauk społecznych i filozofii, ale przede wszystkim towarzyszy swojemu pięcioletniemu synkowi w odkrywaniu świata, pomagając mu w radzeniu sobie z wyzwaniami wynikającym z jego dwujęzyczności, w budowaniu świadomości kulturowej obu krajów, jak również kompetencji społecznych w obu językach, z radością i dumą obserwując, jak chłonie on trudny polski język i kulturę, mimo oczywistych wyzwań związanych z emigracją. Uczy w sposób, w jaki chciałaby, żeby uczone było jej własne dziecko, kładąc nacisk na wzajemny szacunek i wsparcie, kreatywność, fantazję, otwartość i ciekawość, starając się stwarzać swoim uczniom jak najwięcej okazji i przestrzeni do samodzielnego działania i budowania relacji z rówiesnikami. Mieszka w Szkocji od 2007 roku.