Małgorzata Firlit
Dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze specjalnościami „Nauczanie Początkowe” i „Formy gimnastyczno-taneczne z rytmiką”. Ukończyła kursy z dziedziny Kinezjologii Edukacyjnej, Pedagogiki Zabawy „Klanza”, choreoterapii oraz tańców ludowych i towarzyskich.

W Szkocji ukończyła kursy dotyczące nauczania i pracy z dziećmi dwujęzycznymi: „Jak edukować dzieci dwujęzyczne” oraz „Jak rozwijać polską szkołę-wyzwania współczesności”.

W ramach programu Akademia Polskości-studium doskonalące „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” ukończyła: „Metody aktywizujące w pracy z grupą uczniów szkoły polonijnej”, „Rodzic- wsparcie czy przeszkoda? Jak budować relacje i rozwiązywać konflikty”, „Dwujęzyczność-jak zyskać, by nie stracić” oraz „Jak wzmocnić motywację uczniów i atrakcyjność zajęć w szkole polonijnej?”

Posiada ponad 20 letnią praktykę jako nauczyciel. Od 2009 roku prowadzi zajęcia dla polskich dzieci w Szkocji, zarówno indywidualnie jak i w polskich szkołach.

W latach 2014-2015 była koordynatorem i współorganizatorem warsztatów metodycznych dla nauczycieli polonijnych w Szkocji.

Pani Małgorzata uwielbia pracę z dziećmi.

 

Aleksandra Szostak-Kampert
Nauczyciel geografii i matematyki

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku geografia, specjalność: geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu. Od początku swojej pracy w szkole polonijnej nieustannie starała się przekazywać swoim uczniom w ciekawy sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności. W pracy najbardziej motywuje ją uśmiech, satysfakcja i osiągnięcia dzieci, dlatego stara się, aby zajęcia były atrakcyjne, a dzieci odnosiły edukacyjny sukces.

Temat dwujęzyczności nie jest jej obcy, odkąd mieszka wraz z rodziną w Edynburgu. Każdego dnia pracuje nad rozwijaniem języka ojczystego córek poprzez wspólne czytanie i zabawy.  Ponadto prowadzi prywatne zajęcia z języka polskiego i matematyki dla polskich dzieci w Szkocji.

Jest osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, webinariach oraz zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki i dydaktyki.

Brała udział w szkoleniu “Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki”.

Ukończyła kurs Studium Prawa Europejskiego z zagadnień dotyczących specyfiki postępowania z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniami niepełnosprawnymi, z ADHD, z zespołem Aspergera, ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, wybitnie zdolnymi, w klasach integracyjnych).

Uczestniczyła w cyklu webinariów dla nauczycieli polonijnych organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – „Programowanie języka w klasach młodszych szkoły polonijnej”, „Literatura dziecięca w szkole polonijnej”, „Literatura dla młodzieży w szkole polonijnej”.

Brała udział w szkoleniu autorskim Anny M. Piasecznej "Dziecko z potencjałem”, które dało jej wiele inspircji oraz narzędzia, aby pracować z dzieckiem i wykorzystywać cały jego potencjał, definiować cele i spełniać marzenia.

Brała również udział w serii szkoleń dotyczących aktualnych rozwiązań metodycznych w nauczaniu języka polskiego, geografii, historii, oraz etyki zawodu nauczyciela. W programie tym dodatkowo odbyły się wykłady połączone z warsztatami na temat uwarunkowań i profilaktyki trudności wychowawczych oraz specyfiki wymowy i profilaktyki logopedycznej u dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych, prowadzonym przez wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Była wolontariuszką na konferencji organizowanej przez City of Edinburgh Council dotyczącej wspierania i rozwijania dzieci dwujęzycznych.

Zdobyta wiedza pozwola jej podnosić jakość pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec niej zadania. Nie boi sie nowych wyzwań, zawsze stara sie spełniać swoje marzenia, a praca z dziećmi i młodzieżą daje jej wiele radości i satysfakcji.

Prywatnie, szczęśliwa mama dwóch wspaniałych córek: Weroniki i Agaty, z którymi uwielbia spędzać czas wolny czytając książki, podróżując i odkrywając nowe miejsca.

Katarzyna  Lubomirska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Moja przygoda w pracy z dziećmi rozpoczęła się w momencie, kiedy podjęłam wolontariat w rodzinnym domu dziecka w moim rodzinnym mieście. Pomagałam dzieciom w przedziale wiekowym od 5 do 15 roku życia w odrabianiu prac domowych, oferowalam gry i zabawy w czasie wolnym.

W późniejszym czasie los podarował mi szansę wyjazdu do Niemiec, jako opiekunka dwóch dziewczynek w wieku 5 – 7 lat. Na miejscu również pomagałam dziewczynkom w nauce, organizowałam gry i zabawy. Po rocznym pobycie stwierdziłam ze  praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i chciałabym ją kontynuować.

Ukończyłam dwuletni kurs z wczesnej edukacji dziecięcej, połączonej z rozwojem i opieką nad dzieckiem. Obecnie pracuję w przedszkolu państwowym, gdzie opiekuję się dziećmi w wieku od 3 miesięcy do 3 lat. Czując niedosyt wiedzy uczęszczam na kursy doszkalające, które pomagają mi w pracy  z dziećmi.

Prywatnie amatorsko zajmuję się fotografią, lubię podróże.

katarzyna-lubomirska

Aneta Misterka-Cheda

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda.

 

Absolwentka Uniwersytetu in Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (filologia angielska), Kolegium Nauczycielskiego  w Łodzi (oligofrenopedagogika), Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach (logopedia), Uniwersytetu Humanistyczno – Ekonomicznego  w Łodzi (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (zarządzanie finansami) .

Ukończyła wiele kursów i szkoleń dotyczących pracy z dzieckiem zarówno zdolnym, jak i z problemami.

Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi od przedszkola do matury. Pracowała z dziećmi dwujęzycznymi, bardzo zdolnymi, mającymi trudności w nauce, chorymi (zarówno fizycznie, jak i umysłowo).  Prowadziła przez wszystkie lata pracy z dziećmi zajęcia teatralne i z sensoplastyki.

Ma na swoim koncie publikację artykułu „An Influence of English Programmes on Language Learning” („Wpływ programów anglojęzycznych na naukę języka”).

Od kiedy zamieszkała w Szkocji starała się (i uzyskała) uprawnienia nauczyciela szkockiego (General Teaching Council for Scotland) w dziedzinie nauczania w szkole podstawowej jako nauczyciel, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczania języka angielskiego jako języka obcego.

Prywatnie mama dwóch synów: Michała (ucznia High School, który w wieku 15 lat zdał z matematyki Higher Exam) i Mateusza (ucznia Primary School). W wolnym czasie asystuje młodszemu synowi w malowaniu obrazów olejnych, zajmuje się papieroplastyką, pracą ze sznurkiem, malowaniem na szkle. Bardzo lubi też pisać scenariusze sztuk teatralnych dla swoich uczniów.

 

Edyta Piecuch
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Posiada tytuł magistra pedagogiki o specjalizacji: Praca Socjalna i Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła kurs nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego z elementami nauczania kultury polskiej oraz psychologii dydaktyki języka obcego, kurs wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kurs promujący samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Doświadczenie zdobywała w przedszkolach, szkołach podstawowych, domach dziecka oraz ośrodkach kultury na terenie Polski.
Prywatnie mama dwujęzycznej córki.
Od kiedy zamieszkała w Szkocji bierze czynny udział w różnego rodzaju akcjach, wydarzeniach kulturalno-wychowawczych i festiwalach promujących polską kulturę i zwyczaje.

Eliza Marcinowicz
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i koordynator zajęć artystycznych

Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim ze specjalnością w zakresie metodyki nauczania oraz magister sztuki Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu uzyskany w pracowni komunikacji wizualnej. Pierwsze doświadczenie w nauczaniu języka zdobywała w Polsce, ucząc dzieci i dorosłych w prywatnej szkole językowej. W tej samej szkole zdobyła również cenne doświadczenie pracując przez dwa lata jako pełnoetatowy metodyk. Kolejnym krokiem była przeprowadzka do Szkocji do Aberdeen w 2007 i zdobycie pracy jako 'Lecturer in ESOL and Modern Languages' w North East Scotland College. Przez sześć lat prowadziła kursy dzienne i wieczorowe z języka angielkiego i polskiego, przygotowując swoich studentów do egzaminów Cambridge, SQA, City and Guilds, oraz A-level. W ramach pracy w College'u brała udział w licznych konferencjach i szkoleniach metodycznych, jak również ukończyła dwuletnie studia podyplomowe 'Teaching Qualification in Further Education' na University of Aberdeen.

Po przeprowadzce do Edynburga, zaczęła pracę w Akademii Języka Polskiego w Dalkeith i Edynburgu, wnosząc do klasy jedenastoletnie doświadczenie w nauczaniu i gwarancję na prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. Jednocześnie od kilku lat znajduje również czas na rozwijanie swojej drugiej pasji – prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci. Prowadzi je w bibliotekach, na festiwalach, w szkołach podstawowych ale także w ECP jako zajęcia dodatkowe.

Prywatnie pasjonat muzyki i wielbiciel zwierząt. Lubi powłóczyć się po górach ze szkicownikiem i ołówkiem w ręku. Na co dzień wiele sama uczy się od swojej córki, której dwujęzyczność oraz postrzeganie świata są nieustannym źródłem inspiracji i odkrywania świata na nowo.

Anna Pytlik
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada tytuł magistra pedagogiki, o specjalizacji: animacja społeczno-kulturalna. Swoje pierwsze doświadczenia, jeszcze jako studentka zdobywała w Publicznym Przedszkolu w Wodzisławiu Śląskim, gdzie później w 2008 roku realizowała międzypokoleniowy projekt „Mała Księga Opowieści”.

Od 2007 roku związana z placówkami kulturalnymi, edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce, gdzie organizowała różnego rodzaju aktywności dla dzieci, młodzieży i seniorów (m.in. koordynatorka projektu dotyczącego regionalizmu „Cztery pory roku po śląsku”). Ukończyła liczne kursy dokształcająca, m.in. kurs wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, florystę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, “Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki”. Ostatnie dwa lata pracowała w bibliotece, jako instruktor ds. imprez kulturalnych, organizując nie tylko wydarzenia takie jak święto miast, czy dożynki, ale przede wszystkim realizując się jaki instruktor zajęć dla dzieci.

Jest szczęśliwą matką Marianny, która w tym roku rozpoczęła zwoją przygodę z dwujęzycznością idąc do szkockiej szkoły podstawowej.

W wolnych chwilach uwielbia czytać książki, oglądać filmy i szyć na maszynie. Miłośniczka psów oraz podróży bliskich i dalekich.

Agnieszka Bugaj
nauczyciel języka polskiego

Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego i Studium Pedagogicznego w Kielcach; specjalność: filologia polska z kulturoznawstwem.
Od 2010 zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi w polskiej sobotniej szkole. Również uczestniczyła w warsztatach, m.in. ,,Nauczanie języka polskiego jako obcego z elementami nauczania kultury polskiej oraz psychologii dydaktyki języka obcego’’,  „ Jak edukować dzieci dwujęzyczne?” oraz w szkoleniach, m.in. w zakresie wykorzystywania ram programowych w przygotowaniu programów nauczania dla szkoły polskiej za granicą.
Prowadzi także prywatne zajęcia z języka polskiego dla dzieci i dorosłych w Szkocji.
W życiu prywatnym kocha książki, dobre kino i muzykę.

Agnieszka Matysiewicz

Nauczyciel języka polskiego i historii

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. Posiada tytuł magistra pedagogiki o specjalizacji praca socjalna oraz tytuł magistra historii o specjalności nauczycielskiej.

Pierwsze doświadczenia w nauczaniu zdobywała w Polsce. Stale dokształca się  biorąc udział w rożnego rodzaju kursach i szkoleniach. Ukończyła anglojęzyczne kursy: „The Incredible Years”- „Niesamowite Lata”, „Raising children with confidence”- „Wychowywanie dzieci z pewnością”, „How to talk so kids will listen”- “Jak mówić, by dzieci słuchały”.

Uczestniczyła w szkoleniu on-line  “Współpraca z rodzinami dzieci dwujęzycznych” oraz ukończyła  kurs  wychowawców kolonijnych w Polsce. W 2016 roku rozpoczęła cykl szkoleń organizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie prezentowane były aktualne trendy w zakresie metodologii nauczania języka polskiego, historii i geografii dzieci dwu- i wielojęzycznych  oraz liczne aspekty z zakresu etyki zawodu nauczyciela. Wykłady połączone były z warsztatami na temat uwarunkowań i profilaktyki trudności wychowawczych, a także z praktycznymi ćwiczeniami w zakresie logopedii. Ukończyła kurs „Dyscyplina w klasie”. Bierze udział w cyklu webinariów prowadzonych przez Elizę Wojtowicz-Wage i Annę Popławską takich jak: “Wakacyjna droga kreatywnego nauczyciela”, “Dobry trik nie jest zły- 5 prostych sposobów, aby scalić grupę”, “Dlaczego warto wykorzystywać szachy w edukacji wczesnoszkolnej”, “Teściku sprawdź się sam”, “Przedszkolak w sieci”, “Tworzenie gier interaktywnych”, “10 pomysłów na dobrą pierwszą lekcję”, “Ty tu urządzisz, czyli narzędziownik “bezpodręcznikowego” nauczyciela”. Ukończyła kurs matematyczny, na którym poznała kreatywne metody nauki matematyki.

Prywatnie mama dwójki dzieci  Sary i Gabriela, z którymi lubi spędzać czas spacerując, czytając, rysując lub gotując smaczne potrawy. W czasie wolnym lubi słuchać dobrej muzyki, czytać ciekawą książkę lub z pasją oddawać się pracy nad kolejnym rękodziełem wykonanym haftem krzyżykowym.

Wioletta Chruściel

Logopeda

 

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie z pedagogiki o specjalności Opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego.

Z Edukacyjnym Centrum Polonijnym związana prawie od samego początku istnienia szkoły. Pracowała jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Widząc duże zapotrzebowanie na poprawną naukę języka ojczystego ukończyła studia podyplomowe o specjalności Logopedia.

Brała udział w następujących webinarach: „Dziecko dwujęzyczne diagnoza krok po kroku”, „Emocje rodzica i pacjenta jak nimi zarządzać w terapii logopedycznej”, „Terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Terapia kreatywna wzrok, słuch, pamięć,  motoryka, lewa półkula”, „Przegląd przydatnych pomocy logopedycznych”, „Komunikacja niewerbalna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”, „Oswoić jąkanie”.

Uczestniczyła w certyfikowanych szkoleniach prowadzonych przez M. Bystrzanowską pod tytułem „Diagnoza i terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym w  wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” oraz  „Mutyzm wybiórczy jako zaburzenia lękowe”.

Ponadto ukończyła kursy Metody dobrego startu,  wychowawcy kolonijnego, uczestniczyła w warsztatach terapii śmiechem w szkołach i przedszkolach oraz  brała udział w kursach „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę”, „Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym”, "Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”.

Uczestniczyła też w szkoleniu prowadzonym przez wykładowców Szkoły Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z zakresu nauczania języka polskiego z elementami nauczania kultury polskiej oraz psychologii dydaktyki języka obcego.

Brała udział w webinarach prowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pod tytułem „Jak pracować z uczniem jąkającym się”, „Projekt dysleksja” oraz  „Technologia na czasie”.