Małgorzata Firlit
Dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze specjalnościami „Nauczanie Początkowe” i „Formy gimnastyczno-taneczne z rytmiką”. Ukończyła kursy z dziedziny Kinezjologii Edukacyjnej, Pedagogiki Zabawy „Klanza”, choreoterapii oraz tańców ludowych i towarzyskich.

W Szkocji ukończyła kursy dotyczące nauczania i pracy z dziećmi dwujęzycznymi: „Jak edukować dzieci dwujęzyczne” oraz „Jak rozwijać polską szkołę-wyzwania współczesności”.

W ramach programu Akademia Polskości-studium doskonalące „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” ukończyła: „Metody aktywizujące w pracy z grupą uczniów szkoły polonijnej”, „Rodzic- wsparcie czy przeszkoda? Jak budować relacje i rozwiązywać konflikty”, „Dwujęzyczność-jak zyskać, by nie stracić” oraz „Jak wzmocnić motywację uczniów i atrakcyjność zajęć w szkole polonijnej?”

Posiada ponad 20 letnią praktykę jako nauczyciel. Od 2009 roku prowadzi zajęcia dla polskich dzieci w Szkocji, zarówno indywidualnie jak i w polskich szkołach.

W latach 2014-2015 była koordynatorem i współorganizatorem warsztatów metodycznych dla nauczycieli polonijnych w Szkocji.

Pani Małgorzata uwielbia pracę z dziećmi.

 

Katarzyna Sołtan

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego i angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i gimnazjalnym. W ramach indywidualnych lekcji przygotowywała dzieci do konkursów i olimpiad.

Zawodowo stara się łączyć doświadczenie polonistyczne i dziennikarskie, dlatego nieustannie pracuje z językiem: zajmuje się redakcją i korektą tekstów - zarówno dziennikarskich, jak i literackich - oraz tłumaczeniami (ukończyła kurs Diploma in Public Service Interpreting w Edinburgh College). Ponadto uczy języka polskiego obcokrajowców.

Związana przez pewien czas z warszawskim domem aukcyjnym prowadziła warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,      a także dla dzieci i młodzieży z domów dziecka. 

Nieustanny głód wiedzy sprawia, że nadal kształci się i rozwija swoje pasje. Obecnie studiuje fotografię (Edinburgh College), angażuje się w różne projekty literacko-fotograficzne i jest wolontariuszką w dziecięcym sklepie Cancer Research.

Mama bliźniaków, która z dwujęzycznością mierzy się na co dzień. Miłośniczka książek dla dzieci i ilustracji. Uwielbia poezję i literaturę, fotografię, podróże    i dzieci, które nieustannie zachwycają ją swoim sposobem postrzegania świata. 

Wioletta Chruściel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posiada tytuł magistra pedagogiki o specjalizacji Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego.

Ukończyła kursy Metody dobrego startu,  wychowawcy kolonijnego, uczestniczyła w warsztatach terapii śmiechem w szkołach i przedszkolach. W ostatnim czasie brała udział w kursach „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę”, „Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym”, "Radzenie sobie          z trudnymi zachowaniami uczniów”. Uczestniczyła też w szkoleniu prowadzonym przez wykładowców Szkoły Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z zakresu nauczania języka polskiego poza granicami kraju.

Pracowała w Polsce w przedszkolu, ma doświadczenie w nauczaniu dzieci z różnymi dysfunkcjami. Praktyki odbywała w szkole jako pedagog szkolny oraz w świetlicy socjoterapeutycznej.

Pragnąc ciągle podnosić swoje kwalifikacje rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu logopedii.

Katarzyna  Lubomirska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Moja przygoda w pracy z dziećmi rozpoczęła się w momencie, kiedy podjęłam wolontariat w rodzinnym domu dziecka w moim rodzinnym mieście. Pomagałam dzieciom w przedziale wiekowym od 5 do 15 roku życia w odrabianiu prac domowych, oferowalam gry i zabawy w czasie wolnym.

W późniejszym czasie los podarował mi szansę wyjazdu do Niemiec, jako opiekunka dwóch dziewczynek w wieku 5 – 7 lat. Na miejscu również pomagałam dziewczynkom w nauce, organizowałam gry i zabawy. Po rocznym pobycie stwierdziłam ze  praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i chciałabym ją kontynuować.

Ukończyłam dwuletni kurs z wczesnej edukacji dziecięcej, połączonej z rozwojem i opieką nad dzieckiem. Obecnie pracuję w przedszkolu państwowym, gdzie opiekuję się dziećmi w wieku od 3 miesięcy do 3 lat. Czując niedosyt wiedzy uczęszczam na kursy doszkalające, które pomagają mi w pracy  z dziećmi.

Prywatnie amatorsko zajmuję się fotografią, lubię podróże.

katarzyna-lubomirska

Eliza Marcinowicz,

Nauczyciel języka polskiego i historii

 

Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim ze specjalnością w zakresie metodyki nauczania oraz magister sztuki Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu uzyskany w pracowni komunikacji wizualnej. Pierwsze doświadczenie w nauczaniu języka zdobywała w Polsce, ucząc dzieci i dorosłych w prywatnej szkole językowej. Cenne doświadczenie zdobyła również pracując na pełny etat jako metodyk w ów szkole. Ten dość pokaźny bagaż doświadczenia i wiedzy pomógł w zdobyciu pracy jako wykładowca ESOL w North East Scotland College w Aberdeen. Przez sześć lat prowadziła kursy dzienne i wieczorowe z języka angielkiego i polskiego, przygotowując swoich studentów do egzaminów Cambridge, SQA, City and Guilds, oraz A-level. W ramach pracy w College'u brała udział w niezliczonych ilościach konferencji i warsztatów metodycznych, jak również ukończyła dwuletnie studia podyplomowe 'TQFE' na University of Aberdeen.

Po przeprowadzce do Edynburga, zaczęła pracę w Akademii Języka Polskiego w Dalkeith i Edynburgu, wnosząc do klasy jedenastoletnie doświadczenie w nauczaniu i gwarancję na prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. W międzyczasie jest aktywnym wolontariuszem w St. Mary's Leith Primary School - prowadzi warsztaty plastyczne kilka razy do roku, jak również pomaga dwujęzycznym dzieciom przezwyciężyć trudności w czytaniu i gramatyce z języka angielskiego.

Prywatnie pasjonat muzyki i miłośniczka ilustracji dziecięcej. Na co dzień wiele sama sie uczy od swojej sześcioletniej córki, której dwujęzyczność oraz postrzeganie świata są nieustannym źródłem inspiracji i odkrywania świata na nowo.

eliza marcinowicz

Aleksandra Trojnar

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej ze specjalnością pedagogiki resocjalizacyjnej. W trakcie trwania studiów jako wolontariuszka zajmowała się tworzeniem programów profilaktycznych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, które wykorzystywała w pracy z trudną młodzieżą. Prowadziła różne formy zajęć głównie o charakterze kulturotechnicznym, posiadające walory wychowawcze.                                      

W Edynburgu rozpoczęła cykl szkoleń organizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski gdzie prezentowane są aktualne rozwiązania metodyczne w nauczaniu języka polskiego, geografii, historii oraz etyki zawodu nauczyciela. Wykłady połączone są z warsztatami na temat uwarunkowań i profilaktyki trudności wychowawczych, oraz specyfiki wymowy i profilaktyki logopedycznej dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych.               

Obecnie pracuje w firmie Brighterkind gdzie między innymi prowadzi szkolenia grupowe "Kochaj każdy dzień", które mają na celu tworzenie dobrej atmosfery w pracy.        

Z dwujęzycznością ma kontakt na codzień wychowując  syna.

Lubi podróżować, uwielbia Islandię, ale największym Jej marzeniem jest stanąć u stóp Everestu.

Aleksandra Szostak-Kampert

Nauczyciel geografii i matematyki

 

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku geografia, specjalność: geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu.  Od początku swojej pracy w szkole polonijnej nieustannie starała się przekazywać swoim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. 

Temat dwujęzyczności nie jest jej obcy odkąd mieszka wraz z rodziną w Edynburgu i pracuje nad rozwijaniem języka ojczystego jej córek.

Jest osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki I dydaktyki. Brała udział w konferencji organizowanej przez City of Edinburgh Council dotyczącej wspierania i rozwijania dzieci dwujęzycznych. W ostatnim czasie uczęszczała w cyklu szkoleń dotyczących aktualnych rozwiązan metodycznych w nauczaniu języka polskiego, geografii, historii, oraz etyki zawodu nauczyciela. W programie tym odbyły się również wykłady połączone z warsztatami na temat uwarunkowań i profilaktyki trudności wychowawczych, oraz specyfiki wymowy i profilaktyki logopedycznej u dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych, prowadzonym przez Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Zdobyta wiedza pozwoli jej podnosić jakość pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec niej zadania. 

Nie boi sie nowych wyzwań, zawsze stara sie spełniać swoje marzenia, a praca z najmłodszymi daje jej wiele radości i satysfakcji.

Prywatnie szczęśliwa mama dwóch córek: Weroniki i Agaty, z którymi uwielbia spędzać czas wolny czytając książki, podróżując i odkrywając nowe miejsca.

Aneta Misterka-Cheda

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda.

 

Absolwentka Uniwersytetu in Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (filologia angielska), Kolegium Nauczycielskiego  w Łodzi (oligofrenopedagogika), Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach (logopedia), Uniwersytetu Humanistyczno – Ekonomicznego  w Łodzi (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (zarządzanie finansami) .

Ukończyła wiele kursów i szkoleń dotyczących pracy z dzieckiem zarówno zdolnym, jak i z problemami.

Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi od przedszkola do matury. Pracowała z dziećmi dwujęzycznymi, bardzo zdolnymi, mającymi trudności w nauce, chorymi (zarówno fizycznie, jak i umysłowo).  Prowadziła przez wszystkie lata pracy z dziećmi zajęcia teatralne i z sensoplastyki.

Ma na swoim koncie publikację artykułu „An Influence of English Programmes on Language Learning” („Wpływ programów anglojęzycznych na naukę języka”).

Od kiedy zamieszkała w Szkocji starała się (i uzyskała) uprawnienia nauczyciela szkockiego (General Teaching Council for Scotland) w dziedzinie nauczania w szkole podstawowej jako nauczyciel, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczania języka angielskiego jako języka obcego.

Prywatnie mama dwóch synów: Michała (ucznia High School, który w wieku 15 lat zdał z matematyki Higher Exam) i Mateusza (ucznia Primary School). W wolnym czasie asystuje młodszemu synowi w malowaniu obrazów olejnych, zajmuje się papieroplastyką, pracą ze sznurkiem, malowaniem na szkle. Bardzo lubi też pisać scenariusze sztuk teatralnych dla swoich uczniów.