Październikowymi przystankami na mapie Polski były takie miasta jak Poznań i Lublin. Dzieciaki zapoznały się z najważniejszymi informacjami na temat omawianych miejsc. W celu utrwalenia wiadomości kolorowały herby tych dużych i pięknych miast. Również zapoznały z ,,Legendą o Koziołkach” , jak i pracowały z szablonem tworząc własne koziołki bodące się różkami, co sprawiło dużo radości przy późniejszej prezentacji. Natomiast miasto Lublin zaprezentowało się legendą pt. ,,Czarcia łapa” o niesprawiedliwym wyroku ówczesnych sędziów. Oczywiście nie zapomnieliśmy o gramatyce języka polskiego . Uczniowie bardzo uważnie i starannie pisali dyktando i przypominali sobie wiadomości o rzeczowniku.