Dnia 6 października “Przystanek Dwujęzyczność” zawitał do Edynburga. Odbyły się lekcje pokazowe, które przeprowadziła Pani Lucyna Bzowska – metodyk edukacji wczesnoszkolnej, aktywnych metod nauczania ODN SWP; Dziękujemy! Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Koordynatorem ECP – ECP Edukacyjne Centrum Polonijne. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: “Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.