W dniach 20-23 września 2018 roku odbył się w Warszawie V ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY.

Zjazd zorganizowany był przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Radę Polonii Świata i Senat RP. W roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczestnikom Zjazdu towarzyszyło hasło „Łączy Nas Niepodległa”.
V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy był świetną okazją do wymiany doświadczeń w propagowaniu Polski i pracy na rzecz Polonii w lokalnych środowiskach na całym świecie. 600 uczetników Zjazdu obradowało w siedmiu różnych Forach:
– Światowym Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju,
– Światowym Forum Edukacji Polonijnej,
– Światowym Forum Kultury Polonijnej,
– Światowym Forum Mediów Polonijnych,
– Światowym Forum Duszpasterstwa Polonijnego,
– Światowym Forum Sportu i Turystyki Polonijnej,
– Światowym Forum Organizacji Polonijnych.
Pani dyrektor naszych szkół, Małgorzata Firlit brała czynny udział w Światowym Forum Edukacji Polonijnej. Celem obrad Forum było przedstawienie historii i aktualnego stanu oświaty polonijnej, a także wypracowanie wspólnych wniosków mających za zadanie doprowadzić do lepszego funkcjonowania placówek polonijnych i polskich poza Polską.
Obrady Forum zapoczątkowali: Senator Janina Sagatowska – Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Omawiane tematy i zagadnienia:
– przyspieszenie rozwoju oświaty polonijnej przez ostatnie 10 lat,
– rola Ministerstwa Edukacji Narodowej w procesie budowy polskich instytucji oświatowych poza granicami kraju,
– program wsparcia szkół polonijnych i polskich za granicą realizowane przez Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
– rola oświaty polonijnej i polskiej za granicą w podtrzymaniu polskości i budowie dobrego imienia naszego kraju,
– obraz systemu oświaty polonijnej i polskiej za granicami.
– szkoły polskie działające w obcych systemach edukacji,
– rola Szkolnych Punktów Konsultacyjnych w systemie oświaty polonijnej,
– światowa mapa oświaty polonijnej.

Podczas obrad Światowego Forum Edukacji Polonijnej nastąpiło uroczyste wręczenie Nagród dla Polonijnych Nauczycieli Roku 2018 .

Wydarzenia towarzyszące:
– Msza Św. w intencji Ojczyzny,
– spotkanie z Prezydentem RP – Andrzejem Dudą,
– Koncert Galowy „Nasza Niepodległa II 1918-2018”,
– Otwarcie wystawy „Polskie Drogi do Niepodległości”,
– Pokaz filmu „Złączyć się z Narodem”
– Przyjęcie w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
– Msza Św. w intencji Polonii i Polaków za Granicą.