Dnia 1 września, odbyły się pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2018/2019. Nasi uczniowie z radością i zapałem rozpoczęli rok szkolny w siedmiu oddziałach klasowych. W klasie “0” z panią Katarzyną Lubomirską; w klasie Ia z panią Edytą Piecuch; w klasie Ib z panią Anną Pytlik; w klasie II z panią Anetą Misterką-Chedą; w klasie III z panią Hanną Rembak; w klasie IV z panią: Agnieszką Bugaj; w klasie V i VI/VII z paniami: Aleksandrą Szostak-Kampert, Agnieszką Matysiewicz i Elizą Marcinowicz. Tradycyjnie, podczas zajęć, uczniowie wspólnie z nauczycielkami ułożyli, spisali i podpisali KONTRAKT, który będzie obowiązywał przez cały rok szkolny.