Podczas ostatnich zajęć w tym roku szkolnym uczniowie klasy trzeciej mówili o swoich planach wakacyjnych, m.in. uczyli się pisać pozdrowienia oraz adresować pocztówki, które sami przygotowali.