Uczniowie klasy 5 omawiali temat krajobrazu rolniczego, „wędrowali” po polskich wsiach, chrakteryzowali i definiowali wieś oraz rolnictwo. Rozpoznawali podstawowe rośliny uprawne i zwierzęta hodowlaane w polskich gospodarstwach. Najśmieszniejszą częścią lekcji było wyszukiwanie oryginalnych nazw wsi w Polsce, które często potrafią rozbawić do łez np. Psie Głowy, Gwizd, Piekło, Ropuchy, Kaczki, Pupki, Babki Oleckie…. i wiele innych.

Tematem lekcji w klasie 6 było Morze Bałtyckie. Charakteryzowaliśmy jego genezę, wskazywaliśmy zatoki, cieśniny i kraje nadbałtyckie. Przyczyny zanieczyszczenia wód Morza Bałtyckiego oraz korzyści wynikajace z położenia Polski nad Bałtykiem. Była praca z mapą, albumami i tekstem – legitymacja Morza Bałtyckiego.