1 marca 2018 roku minęła 208 rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Z tej okazji, na zajęciach 24 lutego, uczniowie klasy III poznawali życie i twórczość naszego genialnego artysty na wiele różnych sposobów: czytali krótkie uwory literackie o Chopinie, słuchali jego kompozycji, kolorowali portrety oraz samodzielnie wyszukiwali najważniejsze fakty z jego życia. Na kolejnych zajęciach, 17 marca, uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę w konkursie wiedzy o Fryderyku Chopinie. Rezultaty konkursu świadczące, że nasi uczniowie stali się ekspertami, uhonorowano dyplomami i nagrodami. Gratulujemy!