W klasie drugiej poprzez zabawę uczniowie uczą się gramatyki i poszerzają słownictwo.