Tragiczny wrzesień 1939 roku”. Uczniowie poznali smutny fragment historii Polski związany z rozpoczęciem II wojny światowej.
“Morze Bałtyckie – praca z mapą”. Wyszukiwanie i zaznaczanie na mapie państw leżących nad Morzem Bałtyckim. Układanie mapy Polski z puzzli.
“Poznań – stolica Wielkopolski” – “Legenda o poznańskich koziołkach”, zabytki, muzea, herb miasta, “poznańskie koziołki” z papieru.