Dnia 2 września w godz. od 9.30 do 13.30, odbyły się pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2017/2018. Nasi uczniowie z radością i zapałem rozpoczęli rok szkolny w siedmiu oddziałach klasowych. W klasie “0” z panią Katarzyną Lubomirską; w klasie I z paniami: Anetą Misterką-Chedą i Joanną Bąk; w klasie II z paniami: Wiolettą Chruściel i Agnieszką Bańczyk; w klasie III z panią Aleksandrą Trojnar; w klasie IV z paniami: Małgorzatą Firlit i Katarzyną Sołtan; w klasie V i VI z paniami Aleksandrą Szostak-Kampert i Elizą Marcinowicz. Tradycyjnie, podczas zajęć, uczniowie wspólnie z nauczycielkami ułożyli, spisali i podpisali KONTRAKT, który będzie obowiązywał przez cały rok szkolny.