Październik w klasie IV

W październiku, uczniowie klasy IV “podróżowali palcem” po mapie Polski. Podczas poróży poznali historię, zabytki, położenie geograficzne dwóch miast: Poznania i Lublina. Czytali legendy związane ze „zwiedzanymi” miastami. Kolorowali herby miast oraz przygotowali z papieru „poznańskie koziołki”.