Wrzesień w klasie IV

“Tragiczny wrzesień 1939 roku”. Uczniowie poznali smutny fragment historii Polski związany z rozpoczęciem II wojny światowej.
“Morze Bałtyckie – praca z mapą”. Wyszukiwanie i zaznaczanie na mapie państw leżących nad Morzem Bałtyckim. Układanie mapy Polski z puzzli.