Uroczyste pasowanie na ucznia.

Dnia 30.10.2015 roku, nasi podopieczni po złożeniu uroczystego “Ślubowania”, zostali przyjęci w poczet uczniów Akademii Języka Polskiego.