Przewodnicząca:
Paulina Fornal
 
Członkowie Rady Rodziców:
Bożena Oleś
Iwona Szymańska
Magdalena Walczak
Agnieszka Witczak