Małgorzata Firlit
Dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze specjalnościami „Nauczanie Początkowe” i „Formy gimnastyczno-taneczne z rytmiką”. Ukończyła kursy z dziedziny Kinezjologii Edukacyjnej, Pedagogiki Zabawy „Klanza”, choreoterapii oraz tańców ludowych i towarzyskich.

W Szkocji ukończyła kursy dotyczące nauczania i pracy z dziećmi dwujęzycznymi: „Jak edukować dzieci dwujęzyczne” oraz „Jak rozwijać polską szkołę-wyzwania współczesności”.

W ramach programu Akademia Polskości-studium doskonalące „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” ukończyła: „Metody aktywizujące w pracy z grupą uczniów szkoły polonijnej”, „Rodzic- wsparcie czy przeszkoda? Jak budować relacje i rozwiązywać konflikty”, „Dwujęzyczność-jak zyskać, by nie stracić” oraz „Jak wzmocnić motywację uczniów i atrakcyjność zajęć w szkole polonijnej?”

Posiada ponad 20 letnią praktykę jako nauczyciel. Od 2009 roku prowadzi zajęcia dla polskich dzieci w Szkocji, zarówno indywidualnie jak i w polskich szkołach.

W latach 2014-2015 była koordynatorem i współorganizatorem warsztatów metodycznych dla nauczycieli polonijnych w Szkocji.

Pani Małgorzata uwielbia pracę z dziećmi.

 

Agnieszka Matysiewicz

Nauczyciel języka polskiego i historii

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. Posiada tytuł magistra pedagogiki o specjalizacji praca socjalna oraz tytuł magistra historii o specjalności nauczycielskiej.

Pierwsze doświadczenia w nauczaniu zdobywała w Polsce. Stale dokształca się  biorąc udział w rożnego rodzaju kursach i szkoleniach. Ukończyła anglojęzyczne kursy: „The Incredible Years”- „Niesamowite Lata”, „Raising children with confidence”- „Wychowywanie dzieci z pewnością”, „How to talk so kids will listen”- “Jak mówić, by dzieci słuchały”.

Uczestniczyła w szkoleniu on-line  “Współpraca z rodzinami dzieci dwujęzycznych” oraz ukończyła  kurs  wychowawców kolonijnych w Polsce. W 2016 roku rozpoczęła cykl szkoleń organizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie prezentowane były aktualne trendy w zakresie metodologii nauczania języka polskiego, historii i geografii dzieci dwu- i wielojęzycznych  oraz liczne aspekty z zakresu etyki zawodu nauczyciela. Wykłady połączone były z warsztatami na temat uwarunkowań i profilaktyki trudności wychowawczych, a także z praktycznymi ćwiczeniami w zakresie logopedii. Ukończyła kurs „Dyscyplina w klasie”. Bierze udział w cyklu webinariów prowadzonych przez Elizę Wojtowicz-Wage i Annę Popławską takich jak: “Wakacyjna droga kreatywnego nauczyciela”, “Dobry trik nie jest zly- 5 prostych sposobów, aby scalić grupę”, “Dlaczego warto wykorzystywać szachy w edukacji wczesnoszkolnej”, “Teściku sprawdź się sam”, “Przedszkolak w sieci”, “Tworzenie gier interaktywnych”, “10 pomysłów na dobrą pierwszą lekcję”, “Ty tu urządzisz, czyli narzędziownik “bezpodręcznikowego” nauczyciela”. Ukończyła kurs matematyczny, na którym poznała kreatywne metody nauki matematyki.

Prywatnie mama dwójki dzieci  Sary i Gabriela, z którymi lubi spędzać czas spacerując, czytając, rysując lub gotując smaczne potrawy. W czasie wolnym lubi słuchać dobrej muzyki, czytać ciekawą książkę lub z pasją oddawać się pracy nad kolejnym rękodziełem wykonanym haftem krzyżykowym.

Aleksandra Szostak - Kampert
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku geografia, specjalność: geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu. Od początku swojej pracy w szkole polonijnej nieustannie starała się przekazywać swoim uczniom w ciekawy sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności. W pracy najbardziej motywuje ją uśmiech, satysfakcja i osiągnięcia dzieci, dlatego stara się, aby zajęcia były atrakcyjne, a dzieci odnosiły edukacyjny sukces.

Temat dwujęzyczności nie jest jej obcy odkąd mieszka wraz z rodziną w Edynburgu. Każdego dnia pracuje nad rozwijaniem języka ojczystego córek poprzez wspólne czytanie i zabawy.  Ponadto prowadzi prywatne zajęcia z języka polskiego i matematyki dla polskich dzieci w Szkocji,

Jest osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, webinariach oraz zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki i dydaktyki.

Brała udział w szkoleniu “Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki”.

Ukończyła kurs Studium Prawa Europejskiego z zagadnień dotyczących specyfiki postępowania z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniami niepełnosprawnymi, z ADHD, z zespołem Aspergera, ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, wybitnie zdolnymi, w klasach integracyjnych).

Uczestniczyła w cyklu webinariów dla nauczycieli polonijnych organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – „Programowanie języka w klasach młodszych szkoły polonijnej”, „ Literatura dziecięca w szkole polonijnej”, „Literatura dla młodzieży w szkole polonijnej”.

Brała udział w szkoleniu autorskim Anny M. Piasecznej "Dziecko z potencjałem”, które dało jej wiele inspiracji oraz narzędzia aby pracować z dzieckiem i wykorzystywać cały jego potencjał, definiować cele i spełniać marzenia.

Również, brała udział w serii szkoleń dotyczących aktualnych rozwiązań metodycznych w nauczaniu języka polskiego, geografii, historii, oraz etyki zawodu nauczyciela. W programie tym dodatkowo odbyły się wykłady połączone z warsztatami na temat uwarunkowań i profilaktyki trudności wychowawczych oraz specyfiki wymowy i profilaktyki logopedycznej u dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych, prowadzonym przez wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Była wolontariuszką na konferencji organizowanej przez City of Edinburgh Council dotyczącej wspierania i rozwijania dzieci dwujęzycznych.

Zdobyta wiedza pozwolą jej podnosić jakość pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec niej zadania. Nie boi się nowych wyzwań, zawsze stara się spełniać swoje marzenia, a praca z dziećmi i młodzieżą daje jej wiele radości i satysfakcji.

Prywatnie, szczęśliwa mama dwóch wspaniałych córek: Weroniki i Agaty, z którymi uwielbia spędzać czas wolny czytając książki, podróżując i odkrywając nowe miejsca.

Edyta Piecuch
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Posiada tytuł magistra pedagogiki o specjalizacji: Praca Socjalna i Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła kurs nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego z elementami nauczania kultury polskiej oraz psychologii dydaktyki języka obcego, kurs wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kurs promujący samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Doświadczenie zdobywała w przedszkolach, szkołach podstawowych, domach dziecka oraz ośrodkach kultury na terenie Polski.
Prywatnie mama dwujęzycznej córki.
Od kiedy zamieszkała w Szkocji bierze czynny udział w różnego rodzaju akcjach, wydarzeniach kulturalno-wychowawczych i festiwalach promujących polską kulturę i zwyczaje.

Agnieszka Wojtkowiak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jestem absolwentką Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury  i Bibliotekarzy SKIBA we Wrocławiu. Studia magisterskie ukończyłam w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji we Wrocławiu na kierunku pedagogika, specjalność  pedagogika mediów.
W Szkocji od 2009r zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą polonijną w polskiej szkole sobotniej, uczestniczyłam m.in. w  warsztatach „Jak edukować dzieci dwujęzyczne”.
Moją pasją od ponad 20lat jest harcerstwo. W 2014 roku z kilkoma innymi osobami udało nam się wskrzesić ZHP w Edynburgu. Obecnie  jestem  drużynową Gromady Skrzatów „Misie”.
W wolnych chwilach zajmuję się  rękodziełem, muzykowaniem oraz tworzeniem projektów, do których zapraszam Polaków mieszkających w Edynburgu i najbliższych okolicach.

Eliza Marcinowicz
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i koordynator zajęć artystycznych

Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim ze specjalnością w zakresie metodyki nauczania oraz magister sztuki Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu uzyskany w pracowni komunikacji wizualnej. Pierwsze doświadczenie w nauczaniu języka zdobywała w Polsce, ucząc dzieci i dorosłych w prywatnej szkole językowej. W tej samej szkole zdobyła również cenne doświadczenie pracując przez dwa lata jako pełnoetatowy metodyk. Kolejnym krokiem była przeprowadzka do Szkocji do Aberdeen w 2007 i zdobycie pracy jako 'Lecturer in ESOL and Modern Languages' w North East Scotland College. Przez sześć lat prowadziła kursy dzienne i wieczorowe z języka angielkiego i polskiego, przygotowując swoich studentów do egzaminów Cambridge, SQA, City and Guilds, oraz A-level. W ramach pracy w College'u brała udział w licznych konferencjach i szkoleniach metodycznych, jak również ukończyła dwuletnie studia podyplomowe 'Teaching Qualification in Further Education' na University of Aberdeen.

Po przeprowadzce do Edynburga, zaczęła pracę w Akademii Języka Polskiego w Dalkeith i Edynburgu, wnosząc do klasy jedenastoletnie doświadczenie w nauczaniu i gwarancję na prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. Jednocześnie od kilku lat znajduje również czas na rozwijanie swojej drugiej pasji – prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci. Prowadzi je w bibliotekach, na festiwalach, w szkołach podstawowych ale także w ECP jako zajęcia dodatkowe.

Prywatnie pasjonat muzyki i wielbiciel zwierząt. Lubi powłóczyć się po górach ze szkicownikiem i ołówkiem w ręku. Na co dzień wiele sama uczy się od swojej córki, której dwujęzyczność oraz postrzeganie świata są nieustannym źródłem inspiracji i odkrywania świata na nowo.

Sylwia Kołodziej-Flisek
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie ukończyła studia magisterskie w zakresie ochrony i kształtowania środowiska geograficznego.

Posiada również szkockie uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą - kwalifikacje SCQF Level 7 opiekuna dzieci i młodzieży (Social Services: Children and Young People) oraz dyplom terapeuty żywieniowego.

Od kilku lat prowadzi lokalną grupę przedszkolną przy Craigentinny Community Centre w Edynburgu. Wspiera tam dzieci dwujęzyczne m.in. polskie, pomaga w adaptacji i przygotowaniu do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Jest także aktywną wolontariuszką w szkole podstawowej St. John’s RC Primary School, gdzie prowadzi zajęcia lekkoatletyki i aktywności ruchowej z dziećmi oraz jako Support for Learning wspiera dzieci mające trudności z czytaniem i rozumieniem tekstu w języku angielskim.

W ramach rozwoju zawodowego, regularnie uczestniczy w szkoleniach City of Edinburgh Council na temat rozwoju dziecka, nowych strategii, planowania i monitoringu nauczania.

Jako mama dwóch dwujęzycznych chłopców, kultywuje polskie tradycje, kulturę i język jak również otwarte i pozytywne nastawienie do innych kultur.

 

Pasjonat dobrej, rozwijającej lektury, zdrowego stylu życia i ćwiczeń Pilates. Uwielbia podróże.

Anna Pytlik
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada tytuł magistra pedagogiki, o specjalizacji: animacja społeczno-kulturalna. Swoje pierwsze doświadczenia, jeszcze jako studentka zdobywała w Publicznym Przedszkolu w Wodzisławiu Śląskim, gdzie później w 2008 roku realizowała międzypokoleniowy projekt „Mała Księga Opowieści”.

Od 2007 roku związana z placówkami kulturalnymi, edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce, gdzie organizowała różnego rodzaju aktywności dla dzieci, młodzieży i seniorów (m.in. koordynatorka projektu dotyczącego regionalizmu „Cztery pory roku po śląsku”). Ukończyła liczne kursy dokształcająca, m.in. kurs wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, florystę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, “Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki”. Ostatnie dwa lata pracowała w bibliotece, jako instruktor ds. imprez kulturalnych, organizując nie tylko wydarzenia takie jak święto miast, czy dożynki, ale przede wszystkim realizując się jaki instruktor zajęć dla dzieci.

Jest szczęśliwą matką Marianny, która w tym roku rozpoczęła zwoją przygodę z dwujęzycznością idąc do szkockiej szkoły podstawowej.

W wolnych chwilach uwielbia czytać książki, oglądać filmy i szyć na maszynie. Miłośniczka psów oraz podróży bliskich i dalekich.

Hanna Rembak
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Studium Nauczycielskiego Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początkowego i   Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności pedagogika opiekuńczo wychowawcza.

Trener I i II stopnia. W Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży ukończyła Akademię Pogodnej Szkoły. Brała udział w warsztatach psychoedukacyjnych : „Komunikacja empatyczna w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy M. Rosenberga”

Dodatkowo ukończyła Terapię Pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w czytaniu , pisaniu i matematyce.

Absolwentka kursów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego „ Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki”

Autorka 13 książek dla dzieci w wieku 6-9 lat wspomagających naukę .

W czasie swojej  40 letniej pracy pedagogicznej pracowała z dziećmi edukacji wczesnoszkolnej. W pracy preferuje metody nastawione na kreatywność , samodzielność i logiczne myślenie uczniów. W nauczaniu ważna jest harmonia między rozwojem intelektualnym, emocjonalnym i duchowym. Ważny jest dla niej rozwój, wolność , samodoskonalenie się , refleksja, troska,  z działania, wiara w człowieka i jego wielki potencjał.

Przez cały okres pracy zawodowej prowadziła szkolenia dla nauczycieli dzieląc się swoją praktyczna wiedzą i doświadczeniem.

W Szkocji prowadziła zajęcia indywidulane dla dzieci polskich oraz pracowała w polskiej szkole.

Prywatnie mama dwóch cudownych córek i babcia trójki wnucząt.

Agnieszka Bugaj
nauczyciel języka polskiego

Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego i Studium Pedagogicznego w Kielcach; specjalność: filologia polska z kulturoznawstwem.
Od 2010 zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi w polskiej sobotniej szkole. Również uczestniczyła w warsztatach, m.in. ,,Nauczanie języka polskiego jako obcego z elementami nauczania kultury polskiej oraz psychologii dydaktyki języka obcego’’,  „ Jak edukować dzieci dwujęzyczne?” oraz w szkoleniach, m.in. w zakresie wykorzystywania ram programowych w przygotowaniu programów nauczania dla szkoły polskiej za granicą.
Prowadzi także prywatne zajęcia z języka polskiego dla dzieci i dorosłych w Szkocji.
W życiu prywatnym kocha książki, dobre kino i muzykę.