Małgorzata Firlit
Dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze specjalnościami „Nauczanie Początkowe” i „Formy gimnastyczno-taneczne z rytmiką”. Ukończyła kursy z dziedziny Kinezjologii Edukacyjnej, Pedagogiki Zabawy „Klanza”, choreoterapii oraz tańców ludowych i towarzyskich.

W Szkocji ukończyła kursy dotyczące nauczania i pracy z dziećmi dwujęzycznymi: „Jak edukować dzieci dwujęzyczne” oraz „Jak rozwijać polską szkołę-wyzwania współczesności”.

W ramach programu Akademia Polskości-studium doskonalące „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” ukończyła: „Metody aktywizujące w pracy z grupą uczniów szkoły polonijnej”, „Rodzic- wsparcie czy przeszkoda? Jak budować relacje i rozwiązywać konflikty”, „Dwujęzyczność-jak zyskać, by nie stracić” oraz „Jak wzmocnić motywację uczniów i atrakcyjność zajęć w szkole polonijnej?”

Posiada ponad 20 letnią praktykę jako nauczyciel. Od 2009 roku prowadzi zajęcia dla polskich dzieci w Szkocji, zarówno indywidualnie jak i w polskich szkołach.

W latach 2014-2015 była koordynatorem i współorganizatorem warsztatów metodycznych dla nauczycieli polonijnych w Szkocji.

Pani Małgorzata uwielbia pracę z dziećmi.

 

Wioletta Chruściel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posiada tytuł magistra pedagogiki o specjalizacji Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego.

Ukończyła kursy Metody dobrego startu,  wychowawcy kolonijnego, uczestniczyła w warsztatach terapii śmiechem w szkołach i przedszkolach. W ostatnim czasie brała udział w kursach „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę”, „Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym”, "Radzenie sobie          z trudnymi zachowaniami uczniów”. Uczestniczyła też w szkoleniu prowadzonym przez wykładowców Szkoły Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z zakresu nauczania języka polskiego poza granicami kraju.

Pracowała w Polsce w przedszkolu, ma doświadczenie w nauczaniu dzieci z różnymi dysfunkcjami. Praktyki odbywała w szkole jako pedagog szkolny oraz w świetlicy socjoterapeutycznej.

Pragnąc ciągle podnosić swoje kwalifikacje rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu logopedii.

Eliza Marcinowicz,

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim ze specjalnością w zakresie metodyki nauczania oraz magister sztuki Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu uzyskany w pracowni komunikacji wizualnej. Pierwsze doświadczenie w nauczaniu języka zdobywała w Polsce, ucząc dzieci i dorosłych w prywatnej szkole językowej. Cenne doświadczenie zdobyła również pracując na pełny etat jako metodyk w ów szkole. Ten dość pokaźny bagaż doświadczenia i wiedzy pomógł w zdobyciu pracy jako wykładowca ESOL w North East Scotland College w Aberdeen. Przez sześć lat prowadziła kursy dzienne i wieczorowe z języka angielkiego i polskiego, przygotowując swoich studentów do egzaminów Cambridge, SQA, City and Guilds, oraz A-level. W ramach pracy w College'u brała udział w niezliczonych ilościach konferencji i warsztatów metodycznych, jak również ukończyła dwuletnie studia podyplomowe 'TQFE' na University of Aberdeen.

Po przeprowadzce do Edynburga, zaczęła pracę w Akademii Języka Polskiego w Dalkeith i Edynburgu, wnosząc do klasy jedenastoletnie doświadczenie w nauczaniu i gwarancję na prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. W międzyczasie jest aktywnym wolontariuszem w St. Mary's Leith Primary School - prowadzi warsztaty plastyczne kilka razy do roku, jak również pomaga dwujęzycznym dzieciom przezwyciężyć trudności w czytaniu i gramatyce z języka angielskiego.

Prywatnie pasjonat muzyki i miłośniczka ilustracji dziecięcej. Na co dzień wiele sama sie uczy od swojej sześcioletniej córki, której dwujęzyczność oraz postrzeganie świata są nieustannym źródłem inspiracji i odkrywania świata na nowo.

eliza marcinowicz

Kalina Kilanowska 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  i historii

 

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze stopniem magistra historii na Wydziale Nauk Historycznych. Ukończyła również Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych i uzyskała stopień licencjata w zakresie językoznawstwa na Filologii Angielskiej UMK w Toruniu.

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą jako nauczyciel i wychowawca w polskich szkołach średnich. Była egzaminatorem i przewodniczącym w komisjach maturalnych. Uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w ramach awansu zawodowego zdobyła tytuł nauczyciela mianowanego.

 

Od kiedy zamieszkała w Szkocji, szczególnie zależy jej na kultywowaniu polskości w swojej  rodzinie i poza nią - jako wolontariuszka prowadzi też inne zajęcia pozalekcyjne z polskimi dziećmi.

 

Interesuje się kulturą i historią Polski, oraz kulturą i językiem Wielkiej Brytanii, przy czym pomaga  swojemu dwujęzycznemu dziecku stać się otwartą i świadomą obywatelką dwóch ojczyzn: polskiej i szkockiej.

Agnieszka Matysiewicz

Nauczyciel języka polskiego i historii

 

 

    Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. Posiada tytuł magistra pedagogiki o specjalizacji praca socjalna oraz tytuł magistra historii o specjalności nauczycielskiej.

    Pierwsze doświadczenia w nauczaniu zdobywała w Polsce. Stale dokształca się  biorąc udział w rożnego rodzaju kursach i szkoleniach. Ukończyła anglojęzyczne kursy: „The Incredible Years”- „Niesamowite Lata”, „Raising children with confidence”- „Wychowywanie dzieci z pewnością”, „How to talk so kids will listen”- “Jak mówić, by dzieci słuchały”.

    Uczestniczyła w szkoleniu on-line  “Współpraca z rodzinami dzieci dwujęzycznych” oraz ukończyła  kurs  wychowawców kolonijnych w Polsce. W 2016 roku rozpoczęła cykl szkoleń organizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie prezentowane są aktualne trendy w zakresie metodologii nauczania języka polskiego, historii i geografii dzieci dwu- i wielojęzycznych  oraz liczne aspekty z zakresu etyki zawodu nauczyciela. Wykłady połączone są z warsztatami na temat uwarunkowań i profilaktyki trudności wychowawczych, a także z praktycznymi ćwiczeniami w zakresie logopedii. Obecnie jest w trakcie kursu „Dyscyplina w klasie” oraz „Nieśmiałe dziecko w przedszkolu”.

    Prywatnie mama dwójki dzieci  Sary i Gabriela, z którymi lubi spędzać czas spacerując, czytając, rysując lub gotując smaczne potrawy. W czasie wolnym lubi słuchać dobrej muzyki, czytać ciekawą książkę lub z pasją oddać się pracy nad kolejnym rękodziełem wykonanym haftem krzyżykowym.

Aneta Misterka-Cheda

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda.

 

Absolwentka Uniwersytetu in Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (filologia angielska), Kolegium Nauczycielskiego  w Łodzi (oligofrenopedagogika), Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach (logopedia), Uniwersytetu Humanistyczno – Ekonomicznego  w Łodzi (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (zarządzanie finansami) .

Ukończyła wiele kursów i szkoleń dotyczących pracy z dzieckiem zarówno zdolnym, jak i z problemami.

Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi od przedszkola do matury. Pracowała z dziećmi dwujęzycznymi, bardzo zdolnymi, mającymi trudności w nauce, chorymi (zarówno fizycznie, jak i umysłowo).  Prowadziła przez wszystkie lata pracy z dziećmi zajęcia teatralne i z sensoplastyki.

Ma na swoim koncie publikację artykułu „An Influence of English Programmes on Language Learning” („Wpływ programów anglojęzycznych na naukę języka”).

Od kiedy zamieszkała w Szkocji starała się (i uzyskała) uprawnienia nauczyciela szkockiego (General Teaching Council for Scotland) w dziedzinie nauczania w szkole podstawowej jako nauczyciel, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczania języka angielskiego jako języka obcego.

Prywatnie mama dwóch synów: Michała (ucznia High School, który w wieku 15 lat zdał z matematyki Higher Exam) i Mateusza (ucznia Primary School). W wolnym czasie asystuje młodszemu synowi w malowaniu obrazów olejnych, zajmuje się papieroplastyką, pracą ze sznurkiem, malowaniem na szkle. Bardzo lubi też pisać scenariusze sztuk teatralnych dla swoich uczniów.

 

Aleksandra Szostak - Kampert
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i geografii

 

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku geografia, specjalność: geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu. Od początku swojej pracy w szkole polonijnej nieustannie starała się przekazywać swoim uczniom w ciekawy sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności. W pracy najbardziej motywuje ją uśmiech, satysfakcja i osiągnięcia dzieci, dlatego stara się, aby zajęcia były atrakcyjne, a dzieci odnosiły edukacyjny sukces.

Temat dwujęzyczności nie jest jej obcy odkąd mieszka wraz z rodziną w Edynburgu. Każdego dnia pracuje nad rozwijaniem języka ojczystego córek poprzez wspólne czytanie i zabawy.  Ponadto prowadzi prywatne zajęcia z języka polskiego i matematyki dla polskich dzieci w Szkocji, 

Jest osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki i dydaktyki.  

W ostatnim czasie brała udział w szkoleniu autorskim Anny M. Piasecznej "Dziecko z potencjałem”, które dało jej wiele inspircji oraz narzędzia aby pracować z dzieckiem i wykorzystywać cały jego potencjał, definiować cele i spełniać marzenia.

Ponadto uczęszczała na cykl szkoleń dotyczących aktualnych rozwiązań metodycznych w nauczaniu języka polskiego, geografii, historii, oraz etyki zawodu nauczyciela. W programie tym odbyły się również wykłady połączone z warsztatami na temat uwarunkowań i profilaktyki trudności wychowawczych, oraz specyfiki wymowy i profilaktyki logopedycznej u dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych, prowadzonym przez Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 Brała udział w konferencji organizowanej przez City of Edinburgh Council dotyczącej wspierania i rozwijania dzieci dwujęzycznych. Zdobyta wiedza pozwola jej podnosić jakość pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec niej zadania. 

Nie boi sie nowych wyzwań, zawsze stara sie spełniać swoje marzenia, a praca z najmłodszymi daje jej wiele radości i satysfakcji.

Prywatnie szczęśliwa mama dwóch wspaniałych córek: Weroniki i Agaty, z którymi uwielbia spędzać czas wolny czytając książki, podróżując i odkrywając nowe miejsca.

Małgorzata Michalczyk

Nauczyciel języka polskiego

 

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Humanistycznego, Katedra Skandynawistyki.

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel mianowany języka obcego I wychowawca w klasach IV-VI, w Gimnazjum oraz lektor języków obcych w kursach dla dorosłych w Polsce.

Uzupełniła edukację poprzez ukończenie ciągu kursów w dziedzinie pedagogiki I metodyki nauczania. Uczestniczyła w szkoleniach I warsztatach poświęconych zagadnieniom dwujęzyczności dziecięcej.

Pasjonuje się analizą zależności między używanym językiem a kulturą danego społeczeństwa, procesem uczenia się języka I wielojęzycznością.

Uwielbia pracę z dziećmi I młodzieżą, ktore są źródłem niekończącej się inspiracji. Interesuje się literaturą I historią Polski oraz krajów nordyckich, a także wpływem wywieranym przez te kultury w Szkocji.

W czasie wolnym zatapia się w muzyce, robiąc na drutach lub szydełkując anioły. Uwielbia też lekturę, czyta wszystko, stare I nowe.

Edyta Piecuch
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Posiada tytuł magistra pedagogiki o specjalizacji: Praca Socjalna i Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła kurs nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego z elementami nauczania kultury polskiej oraz psychologii dydaktyki języka obcego, kurs wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kurs promujący samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Doświadczenie zdobywała w przedszkolach, szkołach podstawowych, domach dziecka oraz ośrodkach kultury na terenie Polski.
Prywatnie mama dwujęzycznej córki.
Od kiedy zamieszkała w Szkocji bierze czynny udział w różnego rodzaju akcjach, wydarzeniach kulturalno-wychowawczych i festiwalach promujących polską kulturę i zwyczaje.

Agnieszka Wojtkowiak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jestem absolwentką Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury  i Bibliotekarzy SKIBA we Wrocławiu. Studia magisterskie ukończyłam w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji we Wrocławiu na kierunku pedagogika, specjalność  pedagogika mediów.
W Szkocji od 2009r zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą polonijną w polskiej szkole sobotniej, uczestniczyłam m.in. w  warsztatach „Jak edukować dzieci dwujęzyczne”.
Moją pasją od ponad 20lat jest harcerstwo. W 2014 roku z kilkoma innymi osobami udało nam się wskrzesić ZHP w Edynburgu. Obecnie  jestem  drużynową Gromady Skrzatów „Misie”.
W wolnych chwilach zajmuję się  rękodziełem, muzykowaniem oraz tworzeniem projektów, do których zapraszam Polaków mieszkających w Edynburgu i najbliższych okolicach.