Październikowe lekcje w klasach drugich upłynęły bardzo pracowicie. Uczniowie uczcili „Dzień Nauczyciela” robiąc własnoręczne zakładki do książek z życzeniami dla wszystkich nauczycieli naszej szkoły. Kolejne spotkanie otworzyło rozdział o jesieni. Dzieci bardzo chętnie dzieliły się własnymi obserwacjami zmian zachodzących w przyrodzie. Zabawy gramatyczne w tym miesiącu bazowały na utrwaleniu części mowy: rzeczowników i przymiotników.