Lekcje geografii w klasie 5 zawierają ćwiczenia sprawdzające orientację na mapie Polski oraz ćwiczenia umożliwiające weryfikację wiedzy geograficznej. Uczniowie bardzo chętnie pracują z mapą Polski. Bez większych problemów wypisali nazwy geograficzne, stolice i flagi państw sąsiadujących z Polską. Temat pt: „Kierunki na mapie” pozwolił na bardziej szczegółowe poznanie mapy Polski. Ćwiczenia polegające na uszeregowaniu nazw geograficznych, które znajdują się w północnej, południowej, wschodniej i zachodniej części Polski, przywołały wiele miłych wspomnień miejsc odwiedzanych przez naszych uczniów.