Dnia 31 sierpnia, odbyły się pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2018/2019. Nasi uczniowie z radością i zapałem rozpoczęli rok szkolny w dziesięciu oddziałach klasowych. W najmłodszej klasie z panią Sylwią Kołodziej-Flisek; w klasie “0” z panią Elizą Marcinowicz; w klasie Ia z panią Edytą Piecuch; w klasie Ib z panią Anną Pytlik; w klasie IIa z paniami: Aleksandrą Szostak-Kampert i Agnieszką Wojtkowiak; w klasie IIb z panią Justyną Rachowską; w klasie IIIa z panią Moniką Ciską; w klasie IIIb z panią Hanną Rembak; w klasie IV z panią Agnieszką Bugaj; w klasie V z panią Agnieszką Matysiewicz. Tradycyjnie, podczas zajęć, uczniowie wspólnie z nauczycielkami ułożyli, spisali i podpisali KONTRAKT, który będzie obowiązywał przez cały rok szkolny.