Dnia 20 kwietnia 2018 roku dzieci w “Zerówce” podjęły próbę pisania jedno i dwusylabowych polskich słów. Były dwie drużyny – jedna chłopców, druga dziewczynek. Taki podział miał zadziałać motywująco i rzeczywiście tak się stało. Obie okazały się tak samo dobre i szybkie w pisaniu 🙂 !