Dnia 8 grudnia 2017 roku, Pani Dyrektor Małgorzata Firlit, przekazała Panu Konsulowi Dariuszowi Adlerowi “Pożegnalny Album” przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Dziękujemy za przygotowanie pięknych prac plastycznych 🙂