„POLSKI DZIEŃ W AKADEMII JĘZYKA POLSKIEGO”

Dnia 6maja 2016 roku mieliśmy „POLSKI DZIEŃ” w naszej szkole.

W klasie I uczniowie poznali „Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”, kolorowali herb Gniezna i szkic pradawnej osady utworzonej przez legendarnego Lecha. „Ubrali” papierowe laleczki w przygotowany przez siebie wielkopolski strój ludowy. Utrwalili wiedzę o symbolach narodowych Polski kolorując flagę i godło. Każdy uczeń na pamiątkę otrzymał książkę pt. „Legendy polskie”.

W klasie II uczniowie wykonali ćwiczenia w albumie o Polsce, przygotowanym przez nauczycielki naszej szkoły. Uczniowie wykazali się wiedzą o symbolach narodowych, zabytkach Warszawy i Krakowa, znajomością mapy Polski. Kolorowali herby dawnych i obecnej stolicy Polski oraz flagi sąsiadów ojczyzny. Przygotowali z papieru krakowskie stroje ludowe, w które następnie „ubrali” papierowe laleczki. Przypomnieli legendy o Gnieźnie, Krakowie i Warszawie. Każdy uczeń na pamiątkę otrzymał wypełniony przez siebie „Album o Polsce”.