“Grace Moss-przyjaciółka Polaków”

Dnia 12 lutego 2016 roku, w naszej Akademii mieliśmy wyjątkowych gości: Helen i Carolyn Murray. Panie pokazały nam pamiątki po Państwu Grace i Eugeniuszu Moss. Pan Eugeniusz Moss był polskim żołnierzem, który po II wojnie światowej ożenił się z Panią Grace i osiedlił się w Szkocji. Siosta i siostrzenica Pani Grace opowiadały o tym jak Państwo Moss pomagali Polakom, między innymi wysyłając paczki do Polski z najpotrzebniejszymi produktami. Pani Grace zbierała i sprzedawała makulaturę, żeby za otrzymane pieniądze zakupić produkty do paczek. Pan Eugeniusz na wszystkich produktach umieszczał po polsku tłumaczenia napisów angielskich. Ponadto sam szył ubrania, które również dołączał do paczek.
Mieliśmy wyjątkową okazję obejrzenia Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który otrzymała Pani Grace Moss od Prezydenta Polski.
Dziękujemy Pani Paulinie Fornal za zaproszenie Gości do naszej Akademii.
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – cywilne odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej zastąpił Order Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ustanowiony w 1974. Już w rozporządzeniu Prezydenta RP z 16 kwietnia 1991, mimo braku formalnej zmiany ustawy o ustanowieniu Orderu Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ani nazwy Orderu, określono go jako Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej i zmieniono opis jego odznaki na odpowiadający późniejszemu Orderowi Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej został formalnie ustanowiony pod tą nazwą ustawą z dnia z dnia 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach.